Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost KEROSIN s.r.o., která je provozovatelem tohoto webu, považuje ochranu důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i Evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

KEROSIN, s.r.o.
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4,
Česká republika
IČO: 09095861, DIČ: CZ09095861

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracovávání osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: [email protected]

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

a) Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním našich služeb (montáže a servis zabezpečovacích a kamerových systémů). V drtivé většině případů se jedná o základní kontaktní údaje typu jméno, příjmení, telefon a e-mail. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme komunikovat a tedy zajistit plnění našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy. Z uzavřené smlouvy také plyne naše povinnost nepřetržitě monitorovat chráněný objekt – z tohoto důvodu zpracováváme kamerový záznam, který je dále spravován a uložen v námi provozovaném bezpečnostním systému s přísným režimem provozu.

b) Právní předpisy a legislativa ČR nám taktéž v určitých případech dávají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchovávání údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví.

c) Jste-li úspěšný uchazeč o zaměstnání, budeme některé Vaše osobní údaje zpracovávat pro naši potřebu při náboru zaměstnanců a proto, abychom s vámi popřípadě mohli podepsat pracovní smlouvu.

d) Mimo výše zmíněné zpracování, pořizujeme videozáznam z našeho kamerového systému v sídle společnosti. Činíme tak z důvodu ochrany našeho majetku a bezpečnosti zaměstnanců. Tyto záznamy nikdo aktivně nesleduje – mohou být využity až v případě bezpečnostního incidentu jako důkazní materiál a jsou archivovány nejdéle po dobu 1 měsíce na našem serveru.

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

3. Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných předpisů.

4. Vaše práva

Vašim přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či aktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Budete-li se chtít zeptat na cokoliv, co se týče našeho zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na [email protected].

Jste-li přesvědčeni, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorovaného úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme je před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby a orgány státní moci. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu příkladově při:

  • vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti
  • správě našich informačních systémů a aplikací

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

6. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístupk internetu) pomocí něhož zobrazujete naše webové stránky a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení vaší první návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:

  • uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně
  • Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek, zabezpečení
  • pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje, analýzy
  • některý obsah z našich stránek můžete sdílet s vašimi přáteli, sociální sítě

Navzdory výše uvedenému na základě souborů cookies vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

6.1 Jak odmítnou používání souborů cookies?

Cookies z vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí vašeho prohlížeče. Návod jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně a jejich prohlížení pro vás bude složitější.

Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

7. Analytické nástroje Webu

7.1 Statistická data

Pokud využíváte našeho webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivite, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

7.2 Google Analytics

Jedná se o službu od společnosti Google Inc. („Google“), která umožňuje analýzu našeho webu. Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

7.3 Sklik, Adwords

Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávající zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovali správně využívají cookies.

Kontaktujte nás

Po odeslání formuláře se vám ozveme do 24 hodin.
Základní cenovou nabídku připravíme do 3 pracovních dní.

Kontaktní formulář

Maximum file size: 67.11MB

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím
Uložit nastavení