FAQ
Otázky a odpovědi

Proč si pořídit fotovoltaickou elektrárnu?

Získáte částečnou soběstačnost, vyrobíte čistou energii a v neposlední řadě budete chránit životní prostředí. Vyrobenou energii spotřebujete na běžný provoz vašeho domu s minimálními náklady. Maximálního využití elektrárny dosáhnete akumulací do vody, či bateriových systémů.

Co je dobré si uvědomit ještě před pořízením fotovoltaické elektrárny?

Investici do FVE je potřeba dobře naplánovat a kriticky zhodnotit její návratnost. Ne všechny budovy jsou k instalaci FVE vhodné. Záleží na místních podmínkách i konkrétní spotřebě domu nebo budovy. Naše firma vám spočítá přesnou návratnost investice i budoucí roční úsporu. Rozhodovat se tak budete dle přesných čísel.

Co ode mě budete potřebovat pro sestavení nabídky?

Adresu nemovitosti, spotřebu elektrické energie za rok, typ vytápění, systém ohřevu teplé vody, rozměry a sklon střechy.

Jak si vybrat firmu pro dodávku FVE?

Určitě pečlivě. Jde o vaše nejdůležitější rozhodnutí. Díky vysoké poptávce po fotovoltaice se na trhu objevila spousta firem, která nemá s tímto oborem a s dotačními programy žádné zkušenosti. Tyto firmy nemají často ani potřebnou kvalifikaci pro elektroinstalační práce. Správná firma by měla mít zaměstnance kteří mají profesní kvalifikaci ELEKTROMONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ podle § 10d zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií, dále by společnost měla mít licenci TIČR dle zákona č. 250/2021 Sb., v platném znění, se Žádost o vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení. Firmám kteří tato oprávnění nemají, se rozhodně vyhněte. Velké plus pro společnost je když má členství v Solární asociaci a potvrdila jejich etalon. Dívejte se na historii konkrétní firmy a její reference. Pro realizaci elektrárny zvolte vždy zkušené elektrikáře s potřebnou odborností.

Je lepší velká nadnárodní společnost nebo lokální dodavatel?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Ale myslete na to, že zahraniční společnosti, které na naše území přilákal solární boom, zřejmě Českou republiku v budoucnu opustí. Většinou instalují produkty, které nikdo jiný na naše území nedodává. V případě budoucí závady vám tak hrozí nákladná a složitá úprava celé elektrárny. Lokální dodavatel, který vznikl dříve, než se zvýšila poptávka po FVE, má vždy větší motivaci udržet si dobré jméno. Výhodou u menších firem bývá i snazší řešení nestandardních zadání a investičních záměrů. Určitě hledejte firmu, která umí nainstalovat a spustit více druhů výrobců střídačů. Když umí zapojit pouze jednoho výrobce střídačů, může to znamenat, že zapojuje pouze podle fotografie, zařízení může být funkční, ale již nedokáží reagovat na požadavky zákazníka, přepojení stávajících rozvaděčů, nedokáží řešit automatické spínání spotřebičů při přetoku a podobně.

Jak se pozná solidní nabídka na efektivní FVE, která bude odpovídat mým potřebám?

Seriózní firmy pracují s profesionálním softwarem, s jehož pomocí lze navrhnout funkční a efektivní FVE na míru vaší budově a vašim potřebám. Licence na takové programy jsou však nákladné. Pokud vás osloví obchodník, který takové nástroje nemá k dispozici, je to jasný signál, že jednáte s neprofesionální firmou. Požadujte přesnou nabídku, včetně kalkulací budoucí výroby, úspor a návratnosti investice. Ptejte se na výpočty zastínění střechy atd. Kvalitní nabídka se pozná podle detailů a reálných výpočtů.

Potřebuji mít na fotovoltaickou elektrárnu povolení (licenci)?

Od 1. 6. 2016 není nutné mít licenci ERU, pokud máte FVE o maximálním výkonu do 50 kWp.

Jakou velikost fotovoltaické elektrárny potřebuji?

Velikost elektrárny je stanovena dle spotřeby domu. Důležité je elektrárnu správně nadimenzovat, aby minimalizovaly přetoky do distribuční sítě, které nejsou, v tuto chvíli, nevýhodné. Přetoky se nechají prodat do sítě, ale efektivnější je elektrickou energii spotřebovat. Fotovoltaická elektrárna by tedy měla být nastavena tak, aby se maximum energie zužitkovalo.

Může se cena, kterou mi nabízí obchodník, ještě změnit?

U některých dodavatelů bohužel ano. Není mnoho firem s pevně stanovenou a smluvně potvrzenou konečnou cenou instalace. Největší dodavatelé FVE v ČR fakturují některé položky až dle skutečné spotřeby. Tento doplatek se může vyšplhat i na několik desítek tisíc korun. Ať už jednáte s jakýmkoli dodavatelem, požadujte ve smlouvě pevně stanovenou a pro dodavatele FVE závaznou cenu. Jedině tak budete mít jistotu, že vás výsledná faktura nezaskočí.

Jak se pohybuje návratnost investice do fotovoltaických elektráren?

Návratnost investice závisí na několika aspektech, mezi které patří především cena elektřiny a celková spotřeba Vašeho domu. Dále pak vhodná konfigurace a velikost fotovoltaické elektrárny, včetně vybrané akumulace.

Jaké pro mě plynou povinnosti z FVE na dotaci?

Máte povinnost o zařízení pečovat 10 let, mít zařízení propojené s distribuční soustavou. V případě prodeje nemovitosti máte povinnost FVE smluvně převést na nového majitele. Kdykoliv během této doby Vás za účelem kontroly mohou navštívit státní úředníci.

Budu během instalace bez proudu?

Níkoliv, pouze krátce v momentě úpravy sloupku a domovního rozvaděče. O odstávce Vás technici předem vyrozumí.

Postaráte se o kompletní dodávku fotovoltaiky tzv. na klíč, včetně vyřízení dotace?

Ano. Postaráme se o kompletní dodávku FVE - od kvalitního návrhu FVE na míru vašemu domu a vašim potřebám až po nutné revize a předání funkčního díla. Pomoc s vyřízením dotací je pro nás samozřejmostí.

Kolik potřebuji peněz na pořízení fotovoltaiky?

Není žádným tajemstvím, že zákazník musí FVE zaplatit nejprve celou a dotace je mu vrácena až zpětně. Výška dotace je přitom omezena, neseriózní obchodníci mnohdy slibují dotace v nereálné výši. Vyplacení výsledné dotace je pak nemilým překvapením. Spolupracujte pouze se subjekty, které mají s vyřizováním dotací potřebné zkušenosti. Firmy, které se fotovoltaice věnují naplno, vám navíc dokáží stanovit reálnou návratnost investice - založenou na precizních výpočtech.

Na jak velkou dotaci mám nárok?

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena. Dotace mohou pokrýt maximálně polovinu nákladů na instalaci fotovoltaického systému, a to až do výše 200 000 Kč na jeden rodinný dům. V případě využití dotačních bonusů je celková výše podpory omezena na maximálně 60 % celkových realizačních výdajů. Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj a státem podporované regiony mají nárok na dotaci o 10 % větší, jedná se tedy až o 220 000 Kč.

Je šance, že dosáhnu na dotační titul NZÚ?

Samozřejmě! Musíte však splnit podmínky programu Nová zelená úsporám. Dejte však pozor, od září 2023 budou platit nová pravidla. Naše řešení je vždy koncipováno tak, aby splnilo všechny podmínky pro získání dotace. Podrobné pokyny naleznete na novazelenausporam.cz.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace?

Je to různé dle způsobu připojení FVE a doložení všech podkladů. Obecně je běžná lhůta od 3-6 měsíců. Ale můžete doložit až do lhůty 9 měsíců.

Mohu získat dotaci i na FVE na chatě či chalupě?

Pokud máte chatu či chalupu zapsanou v katastru jako rodinný dům, pak ano, jinak bohužel ne.

Mohu získat dotaci na dva rodinné domy, které vlastním? Dostanu dotaci na dům v CHKO?

Ano, dotace se mohou načítat až do celkové výše 2.000.000,- Kč

Za jak dlouho bude instalace FVE dokončena?

Mnoho firem láká zákazníky na rychlé započetí instalace (třeba v řádech dnů a týdnů). To je ale zavádějící informace, rozhodujte se podle data dokončení instalace a předání funkční elektrárny! Některé firmy zahájí rychle instalaci, kterou však nejsou schopny v přijatelném čase dokončit. Opět se vám vyplatí sledovat reference konkrétní firmy, nerozhodujte se podle reklamních sloganů, ale podle zkušeností ostatních zákazníků. Spoustu firem je pouze “obchodních”, ty mají skvělí marketing, ale tím to končí. Hledejte elektrikáře. Nejvíce Vám o firmě řekne obchodník, kterého k Vám pozvete, jestliže se bojí na střechu, neotevře Váš stávající rozvaděč a není schopen zodpovědět veškeré dotazy, jedná se pouze o obchodní firmu, nikoliv elektrikáře.

Jak dlouho trvá fotovoltaický systém namontovat?

Montáž fotovoltaické elektrárny na rodinný dům zabere cca 2 dny. Samotný proces trvá několik měsíců a závisí na administrativních lhůtách a legislativním procesu. Celou tuto agendu za vás vyřídíme na základě plné moci.

Kolik prostoru FVE zabere?

Celá instalace (měniče, rozvaděče, kabeláž) zabere asi 1m2 na vybrané zdi a dále je třeba místo na baterie dle jejich počtu a typu. Ty ale mohou být umístěny na zemi. LiFePo baterie jsou ale citlivé na nízké teploty, tj. pod nulou. Doporučujeme tedy umístit do prostor, kde nemrzne.

Kam lze fotovoltaické panely umístit?

Řešení máme prakticky na jakýkoliv typ střechy. Fotovoltaickou elektrárnu je možné namontovat na jakkoliv starou stavbu s ohledem na její statiku.

Je nutné při akumulaci do vody měnit stávající bojler?

Ve většině případů to není potřeba. Mělo by se jednat o bojler elektrický nebo kombinovaný s objemem větším než 125 l pro splnění dotace NZÚ.

Jak se vybírá optimální výkon elektrárny? Jak ho ovlivňuje orientace střechy?

Výběr vhodného výkonu fotovoltaické elektrárny ovlivňuje více faktorů. Nejdůležitější jsou technické možnosti střechy a výše spotřeby energie v domácnosti. Ideální orientace střechy je samozřejmě na jih, nicméně i při mírném odklonu na východ či západ jsou ztráty výkonu pouze minimální. Při vyšší spotřebě energie v domácnosti je pak vhodné využít možnosti akumulace energie do baterií, jejichž životnost je více jak 6 000 nabití.

Co se děje s elektrárnou při výpadku sítě?

Fotovoltaická elektrárna akumuluje vyrobenou energii buď na ohřev teplé vody, nebo se přebytečná energie dá uchovat v bateriích. Pokud zrovna elektrárna pracuje a její energie je využívána, pak jsou oba systémy nezávislé na elektřině z distribuční soustavy a fungují i při výpadku sítě. U systému, který využívá baterie, je možné fungovat i při výpadku energie ze sítě po dobu, než vyčerpáte energii z baterií.

Co když distributor nebude chtít odebírat přebytky vyrobené elektřiny?

Pokud distributor řekne, že o přetoky nemá zájem, je několik možností jak to řešit. Máte-li záměr energii primárně prodávat, je pro vás plnohodnotné připojení zásadní. Hledejte tedy instalační firmu, která vám v takovém případě (připojení ve zjednodušeném režimu) vrátí celou zálohu zpět.

Je lepší panel s výkonem 600 Wp nebo 200 Wp?

Celkový výkon panelu je zavádějící údaj - klíčovým údajem je výkon přepočtený na metr čtvereční. S takovým údajem už můžete libovolně pracovat a porovnávat jednotlivá řešení.

V čem je lepší panel, který je celý černý?

V ničem - jde pouze o design! Rozdíl mezi panelem se stříbrným rámečkem a panelem s černým rámečkem je pouze v povrchové úpravě. Barevné provedení rámu nemá žádný vliv na funkčnost nebo výkon FVE.

Jaká jsou rizika montáže a kdo bude FVE montovat?

Je to jedna z nejdůležitějších otázek. Instalaci by měli vždy provádět jen proškolení pracovníci s patřičným vzděláním a vhodným, profesionálním vybavením. Výhodou může být i znalost místních poměrů. Montážní tým, který má realizaci FVE na starosti, musí umět komunikovat se zákazníkem a aktivně řešit případné problémy. Mnoho instalací provádějí živnostníci bez jakékoli vazby na místo realizace nebo dodavatelskou firmu, a to je samozřejmě špatně. Hledejte dodavatele FVE, který má stálý tým odborně vzdělaných a zkušených zaměstnanců.

Můžu fotovoltaickou elektrárnu využívat i k vytápění?

Fotovoltaická elektrárna má přirozeně největší výkon během letních měsíců, tedy mimo topnou sezónu. V našich podmínkách tak FVE není schopna samostatně sloužit jako hlavní zdroj pro vytápění domu. Lze ji však efektivně kombinovat s tepelným čerpadlem. To kolik spotřeby na vytápění bude využito z FVE Vám můžeme spočítat naším softwarem.

Mohu si zvolit konkrétní typ nebo značku baterií, rozvaděčů a střídačů?

V naší firmě si můžete vybírat z různých druhů a typů zařízení. Máme potřebnou odbornost a jsme schopni pracovat s mnoha komponenty. Soustředíme se však na kvalitu, a proto vám budeme některá zařízení doporučovat a naopak. Nesolidní firmy s minimální odbornou kompetencí (a na trhu jich je stále hodně) pracují často pouze s jedním druhem konkrétního zařízení. U takových dodavatelů si baterii, rozvaděč ani střídač nevyberete. Nenabízejí je zkrátka z důvodu, že je neumí zapojit.

Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

Na trhu se můžete setkat s fotovoltaickými panely různých značek. My pracujeme pouze s kvalitními panely renomovaných výrobců s garantovaným výkonem i životností mechanických částí. Výkon panelů nesmí klesnout pod stanovenou hranici, dle konkrétní značky poskytujeme na výkon panelů záruku 25 nebo 30 roků. Na mechanické součásti panelů poskytujeme dvanáctiletou záruku, obvyklá životnost panelů je však mnohem delší a odhaduje se v desítkách let.

Jsou panely odolné proti nepříznivým podmínkám?

Fotovoltaické panely jsou samozřejmě vyráběné a testované tak, aby vydržely i náročné přírodní podmínky, jako jsou například kroupy. FVE panely jsou tak vybaveny speciálním tvrzeným sklem. Nicméně je možné si nejen poškození panelů, ale i další rizika související s provozem fotovoltaické elektrárny, nechat pojistit. Jsou to např. škody vzniklé v důsledku vichřice, požáru, blesku, krádeže apod.

Jsou nutné pravidelné revize FVE?

Pro fotovoltaické elektrárny jako velká elektrická zařízení platí povinnost provádět pravidelné revize (dle ČSN 331500). Zprávu o revizi musí provozovatel FVE vypracovat vždy po čtyřech letech provozu.

Co vyplývá z toho, že dodržujete zásady Solární asociace?

V zájmu všech seriózních firem působících v oboru fotovoltaiky je poskytovat kvalitní služby spojené s vysokou odborností a férovým jednáním. Spolupráce s firmou, která dodržuje zásady profesního sdružení, vám poskytne především záruku kvalitní a funkční FVE odpovídající všem zákonným předpisům i vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Po odeslání formuláře se vám ozveme do 24 hodin.
Základní cenovou nabídku připravíme do 3 pracovních dní.

Kontaktní formulář

Maximum file size: 67.11MB

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím
Uložit nastavení