Dotace pro fotovoltaické elektrárny (FVE), na kolik mám nárok?

Pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) v posledních letech láká stále více majitelů rodinných domů. Svůj podíl na tom má nejen myšlenka úspory nákladů za elektrickou energii, ale i určitá míra soběstačnosti při výpadku sítě. Pokud o vlastní FVE uvažujete, tak můžete až do konce roku 2021 zažádat o dotace z programu „Zelená úsporám“, který se týká nejen pořízení fotovoltaických elektráren, ale i fotovoltaického ohřevu vody.

Jaká je výše dotace na fotovoltaické elektrárny?

Dotace pro fotovoltaické elektrárny zvládne u mnohých projektů pokrýt většinu nákladů a uspíšit tak návratnost počáteční investice. Dotace na fotovoltaiku pro rodinné domy se pohybují mezi 35–150 tisíci korun, v návaznosti na velikost systému.

Nejnižší částky se týkají fotovoltaického systému pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem. Nejvyšší pak zřízení fotovoltaického systému s akumulací elektrické energie.Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

Zdroj tabulky zde

Dotace na fotovoltaiku: podmínky

O dotace na zřízení fotovoltaické elektrárny a fotovoltaického ohřevu vody je možné požádat až do 31. 12. 2021 a to ještě před zahájením prací, v jejich průběhu nebo po dokončení. Kromě toho se pojí s dalšími podmínkami, jako jsou:

  • Žádost lze uplatnit pouze na jeden rodinný dům – je možné kombinovat opatření z více podoblastí podpory.

  • Opatření je nutné dokončit do 12 měsíců od dne akceptace žádosti.

  • Žádat musí pouze vlastník nebo stavebník rodinného domu podléhající daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, nebo nabyvatel nového domu.

  • Podporu nelze poskytnout na změny dříve podpořených opatření nebo na taková opatření, která by snižovala jejich ekologické přínosy (zejména opatření prováděná opakovaně na stejných konstrukcích nebo s obdobným účelem, např. výměna či instalace zdroje tepla na vytápění, ohřev vody apod.), kde neuplynula doba udržitelnosti stanovená v podmínkách dříve poskytnuté podpory.

Předtím, než žádost o dotace pro FVE podáte, byste si podmínky měli řádně pročíst a ujistit se, že na ně skutečně máte nárok. Kompletní výčet najdete na oficiálních stránkách programu Zelená úsporám. Anebo s výše uvedeným nemusíte ztrácet čas a my za vás žádost a veškerou legislativu s výstavbou FVE vyřídíme, zdarma a rádi.

Dotace FVE: jak podat žádost

Žádost o dotace pro fotovoltaické elektrárny mohou podat vlastníci či stavebníci rodinných domů, přičemž se může jednat o fyzickou i právnickou osobu. K podání žádosti je zapotřebí vyplnit online formulář, a sice do 31. prosince 2021 – dotace jsou k dispozici do tohoto data, nebo do vyčerpání prostředků.

Jestliže vás realizace vlastní fotovoltaické elektrárny zaujala, tak nás neváhejte kontaktovat. V naší nabídce najdete připravené balíčky i možnost realizace FVE na klíč. Kromě toho se za vás postaráme o veškeré formality zřízení žádosti na dotace pro fotovoltaiku.podobné články